ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ได้แสดงมุทิตาจิตบริจาคเงินให้แก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2539 โดยให้จัดตั้งเป็นเงินทุนเพื่อนำผลประโยชน์มาใช้จ่ายเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการประพันธ์บทกวีหรือเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับในปี 2550 นี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนเห็นควรกำหนดรับเรื่องสั้นเข้าประกวด โดยมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมทุกรูปแบบ และมุ่งต่อต้านกระแสสังคมที่มีแนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็นเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 ผลงาน รางวัลชนะเลิศมี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญผู้สนใจส่งเรื่องสั้นได้ที่

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 - 218 - 4707 - 8

ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2550

ที่มา: ประกาศจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comment

Comment:

Tweet

หามานานแล้ว

#4 By Automatic Silver Watch (203.156.6.216) on 2009-07-10 01:08

Thx

#3 By Download All Mp3 (203.156.6.216) on 2009-07-10 00:21

แจ่มมากครับ

#2 By เพลง mp3 (112.143.11.91) on 2009-07-08 23:09

open-mounthed smile open-mounthed smile

#1 By mp3 (114.128.76.147) on 2009-07-07 23:35