Comics Cosmo 2007

posted on 17 May 2007 01:24 by povolam

ไปเจอข่าวสารการประกวดเกี่ยวกับการวาดภาพการ์ตูนมาครับ คุณ Deathknell เอาไปลงไว้ในบอร์ด Thai Comic.com ผมเห็นว่าน่าสนใจดี จึงขอนำมาประชาสัมพันธ์ลงบล็อกให้ผู้ที่สนใจได้ทราบกันด้วยครับ

[ข้อความต่อจากนี้ไปเป็นการ Paste ข้อมูลที่คุณ Deathknell โพสต์ลงในบอร์ดไทยคอมิกล้วนๆ แต่ผมสลับที่ข้อมูลบางส่วนเพื่อให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น]

Comics Cosmo เป็น 1 ในกิจกรรมที่ทางนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ "BOOM" ภายใต้การดูแลของบริษัทเนชั่น เอดดูเทนเมนท์ เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกๆ คนได้แสดงฝีมือเข้าร่วมประกวดผลงานประเภทต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

ในปีนี้ ทาง BOOM ได้แบ่งประเภทของการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกเป็นดังนี้ครับ

ลักษณะของผลงาน

1. ประเภทการ์ตูนขาว - ดำ รุ่นมัธยมต้น, มัธยมปลาย และรุ่นอุดมศึกษา
2. ประเภทภาพสีการ์ตูน รุ่นมัธยมต้น, มัธยมปลาย และอุดมศึกษา
3. ประเภทการ์ตูนเรื่อง รุ่นอายุ 12 - 16 ปี และรุ่นอายุ 17 - 25 ปี
4. ประเภท Comics Essay รุ่นอายุ16 - 25 ปี

ภาพการ์ตูนขาว - ดำ และภาพสีการ์ตูน

เป็นภาพของตัวละครเด่นๆ ที่ตนเองชื่นชอบจากการ์ตูนที่ลงพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูน BOOM หรือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆ ที่ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทเนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ [NED]

ผู้วาดสามารถออกแบบแอ็คชั่น หรือวางองค์ประกอบภาพได้เองตามความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องสร้างผลงานด้วยตัวคนเดียว ห้ามไม่ให้ทำงานเป็นทีม

ผู้วาดแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้เกินกว่า 1 ชิ้นต่อประเภท กรรมการจะคัดเลือกผลงานชิ้นที่ดีที่สุด

รูปแบบของผลงาน ใช้กระดาษขาว ไม่มีลายเส้น กระดาษมีความหนาพอสมควร ขนาดของผลงาน กว้าง 26 ซม. ยาว 38 ซม.

เทคนิคที่ใช้ ไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของสีหรือหมึกที่ใช้ เพียงแต่กรุณาส่งให้ตรงตามประเภท สำหรับภาพขาว - ดำให้ใช้เฉพาะหมึกสีดำเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ดินสอแรเงา (สามารถใช้สกรีนโทน หรือสกรีนเทียมตกแต่งภาพได้) ผลงานที่ส่งมา ต้องวาดและตกแต่งด้วยมือเท่านั้น ห้ามไม่ให้สแกนภาพเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งหรือลงสี

การ์ตูนเรื่อง

การ์ตูนเรื่องสั้น ความยาว 35 - 50 หน้าจบ เป็นเนื้อเรื่องที่ผู้แต่งออกแบบตัวละคร และคิดเนื้อเรื่องด้วยตนเอง โดยไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่หนึ่งที่ใด หรือไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน ไม่จำกัดแนวเรื่อง แต่ต้องมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ไม่ส่อไปในทางผิดศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของไทยอย่างรุนแรง รวมถึงไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลใดๆ ในสังคมด้วย

ตัวละครมีความน่าสนใจ เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นการ์ตูนซีรีส์ได้ในอนาคต

ผู้ประกวดสามารถเขียนด้วยตัวเองเพียงคนเดียว หรือทำงานเป็นทีมไม่เกิน 4 คน

รูปแบบของผลงาน

ใช้กระดาษขาวไม่มีลายเส้น มีความหนาพอสมควร (ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษพิมพ์ดีด) ขนาดของกระดาษให้ตัดเท่าขนาดของนิตยสาร BOOM (18.1 x 25.6 ซม.) ขอบบนและล่างของกรอบการ์ตูนห่างจากขอบกระดาษ 1.6 ซม. กรอบด้านในห่างจากขอบกระดาษ 1 ซม. ขณะที่กรอบการ์ตูนด้านนอกห่างจากขอบกระดาษ 1.8 ซม. (กรุณาอย่าสับสนกับขนาดของภาพการ์ตูน)

ในการตีกรอบการ์ตูน ให้คำนึงถึงหน้าซ้าย - ขวาขณะจัดเล่มด้วย โดยหน้าเลขคู่จะเป็นหน้าซ้ายมือ และหน้าเลขคี่จะเป็นหน้าขวามือ (นับหน้าเปิดการ์ตูนเป็นหน้า 1) เพื่อให้สามารถตีกรอบการ์ตูนได้ถูกต้อง และในกรณีที่ทำภาพตัดตก (ภาพเลยกรอบการ์ตูน) จะต้องคำนึงถึงหน้าซ้าย - ขวาเช่นกัน โดยภาพตัดตกจะต้องเลยกรอบไปทางขอบด้านนอกเสมอ

เทคนิคที่ใช้ เครื่องเขียนที่ใช้ ให้ใช้เฉพาะหมึกสีดำเท่านั้น (สามารถใช้พู่กัน ปากกาเคมี หรือปากกาจีเพ็นได้) สามารถใช้เทคนิคสกรีนโทน หรือสแกนภาพเข้าไปตกแต่งในคอมพิวเตอร์ก็ได้ กรณีที่เป็นการ์ตูนที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ส่งต้นฉบับลายเส้นมาควบคู่กับฉบับพิมพ์จากเครื่องพรินเตอร์ (สามารถส่งแผ่นซีดีควบคู่มาด้วยเพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีกว่าในกรณีที่ได้รับรางวัล แต่ห้ามส่งเฉพาะแผ่นซีดีงานมา)

Comics Essay (บทความประกอบการ์ตูน)

เป็นบทความสั้นๆ ประกอบภาพวาดการ์ตูนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยมีสัดส่วนของภาพการ์ตูนไม่น้อยกว่า 40% ของเนื้อหา (ดูตัวอย่างได้จากหนังสือ "ชีวิต 150 เซ็นต์" ของบริษัทเนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ บทความต้องเป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ แต่ไม่จำกัดแนวทาง สามารถนำสาระสำคัญมาจากบทความที่มีผู้เขียนอยู่แล้วได้ แต่ต้องเขียนขึ้นมาจากความเข้าใจ และต้องใช้ถ้อยคำตลอดจนการบอกเล่าในสไตล์ของตัวเอง ตัวการ์ตูนที่ประกอบจะต้องเป็นการ์ตูนที่ออกแบบขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบมาจากผลงานการ์ตูนอื่น บทความอ่านง่าย สนุกสนาน และให้สาระความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ

รูปแบบของผลงาน

ใช้กระดาษขาวไม่มีลายเส้น มีความหนาพอสมควร (ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษพิมพ์ดีด) ขนาดของกระดาษให้ตัดเท่าขนาดของนิตยสาร BOOM (18.1 x 25.6 ซม.) ขอบบนและล่างของกรอบการ์ตูนห่างจากขอบกระดาษ 1.6 ซม. กรอบด้านในห่างจากขอบกระดาษ 1 ซม. ขณะที่กรอบการ์ตูนด้านนอกห่างจากขอบกระดาษ 1.8 ซม.

ในการตีกรอบการ์ตูน ให้คำนึงถึงหน้าซ้าย - ขวาขณะจัดเล่มด้วย โดยหน้าเลขคู่จะเป็นหน้าซ้ายมือ และหน้าเลขคี่จะเป็นหน้าขวามือ (นับหน้าเปิดการ์ตูนเป็นหน้า 1) เพื่อให้สามารถตีกรอบการ์ตูนได้ถูกต้อง

เทคนิคที่ใช้ เครื่องเขียนที่ใช้ ให้ใช้เฉพาะหมึกสีดำเท่านั้น (สามารถใช้พู่กัน ปากกาเคมี หรือปากกาจีเพ็นได้) สามารถใช้เทคนิคสกรีนโทน หรือสแกนภาพเข้าไปตกแต่งในคอมพิวเตอร์ก็ได้ กรณีที่เป็นการ์ตูนที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ส่งต้นฉบับลายเส้นมาควบคู่กับฉบับพิมพ์จากเครื่องปรินท์เตอร์ (สามารถส่งแผ่นซีดีควบคู่มาด้วยเพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีกว่าในกรณีที่ได้รับรางวัล แต่ห้ามส่งเฉพาะแผ่นซีดีงานมา)

ผลงานทุกชิ้นที่ส่งมา นอกจากชื่อบนซองแล้ว ให้เขียนชื่อพร้อมที่อยู่ติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ผลงานทุกครั้ง พร้อมระบุอายุและรุ่นที่ส่งประกวด ถ้าไม่ระบุจะถือเป็นโมฆะ และคัดออกจากการตัดสิน

ในกรณีของภาพการ์ตูนขาว - ดำ ภาพสีการ์ตูน และ Comics Essay ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ด้านหลังผลงานทุกแผ่นที่ส่งมา สำหรับการ์ตูนเรื่องให้เขียนรายละเอียดทุกอย่างไว้ที่หน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงานการ์ตูน และให้เขียนชื่อเรื่องและเลขที่หน้ากำกับไว้ด้านหลงผลงานทุกแผ่น

ลิขสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นที่ได้รางวัลจะเป็นของบริษัท Nation Edutainment (NED) ซึ่งจะไม่มีการส่งผลงานที่ได้รับรางวัลคืนเจ้าของ สำหรับการ์ตูนที่ไม่ได้รับรางวัล ทางกองบรรณาธิการจะทยอยส่งคืนให้ภายหลัง (ผู้ที่ต้องการผลงานคืนให้สอดซองเปล่าติดสแตมป์เท่าราคาที่ส่งมาแนบมาในซองผลงานด้วย)

ส่งผลงานมาที่ บริษัทเนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด กอง บก.การ์ตูนญี่ปุ่น ชั้น 26 เลขที่ 44 หมู่ 10 ถ.บางนา - ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (วงเล็บมุมซองว่า Comics Cosmo 2007)

เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 นี้ครับ (นับเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์)

เบอร์โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด 0-2325-5555 ต่อ1374

ที่มา http://www.thaicomic.com/forum/viewtopic.php?t=3968

Comment

Comment:

Tweet

Thank you for sharing this information. The information was very helpful and saved a lot of my time.

#25 By Online Essay Topics Help (119.155.75.46) on 2011-04-01 20:00

Excellent & remarkable post! I have been visiting various blogs for my Essay writing research . I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information......Regards

#24 By Eassy Writing (119.157.186.193) on 2010-09-28 17:41

ขอบคุณมากค๊า

#23 By เพลง (222.123.143.250) on 2009-08-16 12:45

จะมาเยี่ยมบ่อยๆเลยครับ

#22 By Hobbies (114.128.230.177) on 2009-07-10 06:59

แจ่มมากครับ

#21 By Sterling Silver Watch (203.156.6.216) on 2009-07-10 01:08

Thx

#20 By Download All Mp3 (203.156.6.216) on 2009-07-10 00:21

ชอบมากครับ

#19 By เพลง mp3 (112.143.11.91) on 2009-07-08 23:12

open-mounthed smile open-mounthed smile

#18 By mp3 (114.128.76.147) on 2009-07-07 23:41

ม่าย
มะใช่คนจัดงานนี่open-mounthed smile
อยากดูผลงานปีที่แล้ว

พอมีปะ

#16 By เท็น (124.120.106.185) on 2008-04-10 20:37