เพิ่งได้ข่าวมาจาก Forwarded Mail จากรุ่นน้องชมรมวันนี้เองครับ

 

ประกวดนวนิยาย "ทมยันตี อะวอร์ด ครั้งที่ 2"

โครงการ “ถนนสู่ดวงดาว สู่วิชาชีพนักเขียน”

‘ณ บ้านวรรณกรรม’ สืบทอดกระแสธารวรรณกรรมสู่คนรุ่นใหม่

 

ประวัติ/ความเป็นมา

สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม สำนักพิมพ์ผู้ผลิตนวนิยายชั้นนำ ได้รับความไว้วางใจจากนักเขียนระดับตำนานหลายท่าน อาทิ ทมยันตี, โรสลาเรน, ลักษณวดี, กนกเรขา, พนมเทียน, วิศวนาถ, ภูเตศวร, ลพบุรี, ก.สุรางคนางค์, ศรีฟ้า, ศรีทอง ลดาวัลย์, ช่อลัดา, อาจินต์ ปัญจพรรค์, ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ฯลฯ ให้ดูแลบทประพันธ์และเผยแพร่สู่สายตาผู้อ่าน

นวนิยายของ ณ บ้านวรรณกรรมมากกว่าร้อยเรื่อง ได้รับการต้อนรับจากนักอ่านทุกเพศทุกวัยอย่างอบอุ่น หลายเรื่องถูกนำไปผลิตเป็นละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที เช่น ทวิภพ คู่กรรม อย่าลืมฉัน สิ้นสวาท รัตติกาลยอดรัก ละอองดาว สกาวเดือน กัลปังหา แก๊งตี๋ตระกูลซ่ง หงส์เหนือมังกร ฯลฯ

นอกจากจะนำเสนอผลงานคุณภาพของนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ได้ก้าวเข้าสู่แวดวงวรรณกรรมของเมืองไทยอย่างสง่างาม โดยการจัดโครงการ “ถนนสู่ดวงดาว” เมื่อปี 2547 ซึ่งได้สร้างนักเขียนหน้าใหม่ขึ้นมาประดับบรรณพิภพหลายต่อหลายคน จนส่งผลให้เกิด “โครงการถนนสู่ดวงดาว สู่วิชาชีพนักเขียน ชิงรางวัลเกียรติยศ ปี 2548” ในเวลาต่อมา เพื่อสานฝันของผู้รักงานเขียนแต่ไม่มีโอกาสหรือสนามเผยแพร่ผลงานให้เป็นจริง วงการหนังสือไทยจึงได้รู้จักและต้อนรับนักเขียนอาชีพรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเป็นที่น่าจับตามองกว่า 20 นามปากกา และในปี 2551 นี้ โครงการ ‘ทมยันตี อะวอร์ด’ ครั้งที่ 2 ก็พร้อมที่จะต้อนรับดาวจรัสแสงดวงใหม่ มาประดับวงการวรรณกรรมไทย

 

การพิจารณาตัดสินผลงาน

1. คัดเลือกผลงานเข้ารอบ 10 คน โดยกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม

2. คัดเลือกผลงานเข้ารอบ 3 คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะบรรณาธิการ ในเครือ ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป

3. คัดเลือกผลงาน ‘ทมยันตี อะวอร์ด’ โดย ‘ทมยันตี’ นายรักชนก นามทอน บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ในกรณีที่ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์มาตรฐาน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัล

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการคัดเลือกผลงานในรอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่

1. รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ นักเขียนและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คุณประพนธ์ วิพัฒนพร นักเขียน เจ้าของนามปากกา ‘วิศวนาถ’

3. คุณพนิดา ชอบวณิชชา บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร ขวัญเรือน

4. คุณนิรันดร์ศักดิ์ บุญจันทร์ คอลัมนิสต์ และบรรณาธิการ ‘จุดประกายวรรณกรรม’ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

5. คุณรังสรรค์ อักษร บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ยาหยี-ยาใจ

6. คุณศิริพร โตกทองคำ บรรณาธิการ เดอะวัน พับลิสชิ่ง

 

กำหนดการการประกวด

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับผลงาน วันที่ 10 กันยายน 2551

ประกาศผลงานเข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ทางเวบไซต์ www.nabaanwannagum.com

ตัดสินและประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

 

มูลค่ารางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

- เงินสด 100,000 บาท

- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ถนนสู่ดวงดาว (Trophy)

- เข็มกลัดติดเสื้อ ปากไก่ทองคำ ประดับอะมีทีสสีม่วง

- ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล

- เงินสด 30,000 บาท

- เข็มกลัดติดเสื้อ ปากไก่เงิน ประดับอะมีทีสสีม่วง

- ใบประกาศเกียรติคุณ

นักเขียนทุกท่านที่เข้ารอบ 10 คน จะได้รับรางวัลนักเขียน ‘ถนนสู่ดวงดาว’ จำนวน 10 รางวัล

- เงินสด 20,000 บาท

- ใบประกาศเกียรติคุณ

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา

2. เป็นผู้มีความสนใจ และมีความสามารถด้านการเขียนนิยาย

3. ไม่เคยมีผลงานรวมเล่มประเภทนวนิยายมาก่อน

4. เป็นผู้ที่มุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการเป็นนักเขียนมืออาชีพ พร้อมที่จะฝึกฝนและเรียนรู้งานเขียนแบบมืออาชีพ

 

ลักษณะของงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด

1. ต้องเป็นงานเขียนประเภท นวนิยาย เท่านั้น จะเป็นนวนิยายแนวใดก็ได้ ไม่จำกัด

2. ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงจากเรื่องอื่นใด หากมีการลอกเลียนหรือดัดแปลง  หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย

3. ผลงานจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 200 หน้า แต่ไม่เกิน 300 หน้า กระดาษ A4 (ตั้งค่าหน้ากระดาษตามค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด) ต้นฉบับต้องเป็นภาษาไทยและเป็นตัวพิมพ์ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยนต์

4. มีเนื้อหาไม่ผิดกฎหมายและไม่บ่อนทำลายวัฒนธรรมของประเทศชาติอย่างร้ายแรง

5. ผลงานที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ ส่งประกวดนวนิยาย หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ มาก่อน

 

การส่งต้นฉบับ

1. ผู้เขียนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง เท่านั้น

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องประกอบด้วยเรื่องย่อ (1-2 หน้า) และต้นฉบับ รวมทั้งสิ้น 3 ชุด พร้อม CD บันทึกไฟล์งาน

3. ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

4. ผู้เขียนต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้ที่ตัวเอง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่ส่งต้นฉบับคืนให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกกรณี

5. ส่งผลงานได้ที่...สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม เลขที่ 40/407 หมู่บ้านรินรดา ถ.นวลจันทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (วงเล็บ “ทมยันตี อะวอร์ด ครั้งที่ 2”)

 

สอบถามรายละเอียด

ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์ : 02-946-2425

โทรสาร : 02-519-2982

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณคับ

#15 By ดูหนัง (115.67.171.179) on 2010-10-03 15:50

big smile confused smile open-mounthed smile

#14 By โหลดเพลง (125.25.209.98) on 2010-02-19 23:28

ขอบคุณมากค๊า

#13 By เพลง (222.123.143.250) on 2009-08-16 12:46

ชอบมากครับ

#12 By Home & Family (114.128.230.177) on 2009-07-10 06:59

Thx

#11 By Automatic Silver Watch (203.156.6.216) on 2009-07-10 01:09

เยี่ยมเลยครับ

#10 By Download All Mp3 (203.156.6.216) on 2009-07-10 00:22

แจ่มมากครับ

#9 By เพลง mp3 (112.143.11.91) on 2009-07-08 23:23

open-mounthed smile open-mounthed smile

#8 By mp3 (114.128.76.147) on 2009-07-07 23:47

ว้าว....ดีจัง เคยดูตอนหลังแรกแล้วล่ะคะ แต่มันเงียบมากๆ เลยไม่รู้ผลอะไรเลย ว่าหนังสือเล่มไหนได้ อิอิbig smile
^ ใช้ebuddy.comเด้=A=" เดี๋ยวนี้รวดเร็วทันใจแล้วเค่อะ [ที่โรงเรียนเขาไม่ยอมให้ไซน์อินเอ็มเช่นกันงือT_T]

โอ้ ยินดีด้วยที่ติดป.โท ได้เจอกันแล้วล่ะตัวconfused smile

รู้สึกต้องไปละทะเบียนจ่ายตังราวๆเดือนห้าเหมือนกันค่ะ = =a ไม่รู้รับน้องมหาวันไหนน่ะสิ
^อยากออนอยู่หรอกตัวเอง แต่ช่วงนี้ MSN พี่มันดื้อ ต่อไม่ค่อยติด พอติดหน่อยก็ช่วงดึกๆ แบบเลยเที่ยงคืนไปเลย หนูก็นอนไปแล้ว เหอๆ

เรื่องสอบ ป.โท ผ่านแล้วจ้า รอปฐมนิเทศวันที่ 8 พ.ค. นี่แหละ ขอบคุณน้าที่อุตส่าห์ติดตามbig smile
^ ฮ่าๆๆๆ อย่าแฉกันจิตัวเอง

เขาหมายความว่าไม่สันทัดรักแนวปกติหรอก(ก๊าก) ไอ้เรามันจะหวานออกก็เฉพาะ.... ล่ะนะsad smile

แต่ช่วงนี้กลับมาเขียนปกติเทิร์นสายสำเร็จแล้วค่า แม้ว่าชะนีวิ่งวุ่นเต็มเรื่องเราก็ยังคงเขียนด้าย

ช่วงนี้พี่ภูมิไม่ออนเอ็มเลย อยากรู้ผลประกาศว่าติดไหม (ซึ่งก็เดาว่าติดอยู่แล้ว)
^เค้าบอกตรงไหนล่ะนั่นว่ารับเฉพาะนิยายรัก เจ้าแมวตัวนี้นี่sad smile

[อ้างอิง] ลักษณะของงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด
1. ต้องเป็นงานเขียนประเภท นวนิยาย เท่านั้น จะเป็นนวนิยายแนวใดก็ได้ ไม่จำกัด

แล้วที่บอกว่าไม่สันทัดนิยายรักนี่ แน่ใจเหรอจ๊ะตัวเอง
จริงสิ นั่นมันฟิกฯ นี่ แถมไม่ใช่ฟิกฯรักแบบธรรมดาๆ ซะด้วย
open-mounthed smile
น่าสนใจ... เพียงแต่ไม่สันทัดนิยายรัก+ภาษาไม่เข้าขั้นsad smile