จนแล้วจนรอด คุณภูมิก็รวบรวมได้ 110 ข้อเอง Foot in mouth
(แอบงงด้วยครับว่า ขนาดปิดกิจกรรมไปแล้ว มันยังโผล่มาหลอกหลอนอีกร่วมหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ)

 
เย้เย Embarassed

Comment

Comment:

Tweet