Profile

Personal Profile

Name: ภูมิ น้ำวล

Contact: poomnamvol(at)hotmail.com

Gender: male

Birthday: 20 May 1986

Location: (เป็น)ชาย(แค่เพียง)ขอบ(ๆ)ของสังคม

Website: povolam.exteen.com

About me:


ชอบ: อ่านหนังสือ เด็ก เขียนหนังสือ เด็ก วาดรูป เด็ก เรื่องลี้ลับ เด็ก เซิร์ฟอินเตอร์เน็ต เด็ก เล่นเดอะซิมส์สอง เด็ก ชมรมวรรณศิลป์ เด็ก จุฬาฯ เด็ก สนทนาธรรม เด็ก ถกปรัชญา เด็ก สตาร์วอร์ส เด็ก


เกลียด: เกรียน คนจัญไร อคติ คนจัญไร พวกหลงตัวเอง คนจัญไร พวกหน้าตัวเมีย คนจัญไร นักการเมืองโกงกิน คนจัญไร คนอีเดียต คนจัญไร คนไร้เหตุผล คนจัญไร